ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

Τη μεγαλύτερη διαφήμιση της Terra Food αποτελούν οι πολύτιμοι συνεργάτες της!

Μέλη της εταιρείας μπορούν να γίνουν προμηθευτές που αποσκοπούν σε μακρόχρονη εξάπλωση στην αγορά αλλά και επιχειρήσεις λιανικού εμπορίου & εστίασης που αναζητούν προϊόντα κορυφαίας ποιότητας και γεύσης!

Στόχο μας αποτελεί, αφενός, η βελτίωση των υπαρχουσών συνεργασιών μας, μέσω της συνεχούς εναρμόνισης στόχων και προσδοκιών αλλά και η δημιουργία νέων στρατηγικών συμμαχιών με απώτερο σκοπό την προαγωγή της βιώσιμης ανάπτυξης.

Μένοντας πιστοί στον Κώδικα Πολιτικής Προμηθειών μας, αναμένουμε από τους συνεργάτες μας να τηρούν και να εκπληρώνουν όλους τους κανόνες υγιεινής, ασφάλειας, δεοντολογίας και ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Η βαθιά γνώση του αντικειμένου σε συνδυασμό  με το συνεχώς αναπτυσσόμενο εμπορικό της χαρτοφυλάκιο, καθιστούν την Terra Food την ιδανική επιλογή για κάθε επιχειρηματία που ενδιαφέρεται να δραστηριοποιηθεί στην ελληνική αγορά, σύμφωνα με ένα αναλυτικό πλάνο μακροπρόθεσμης προοπτικής.

Γίνετε και εσείς μέλη του δικτύου μας, σήμερα!